top of page

Személyes

Kíváncsi vagyok az emberekre.

 

Lenyűgöz az emberi lélek, mint szerkezet. A szüleim mindketten mérnökök, vélhetően tőlük hozom a rendszerszemléletekhez való vonzódásomat. Nem az egyetlen és kizárólagos megoldásokra törekszem, hanem az átjárhatóságot, a megfeleltetést,  a rugalmasságot célzom. ​

 

Zsidó és szláv őseimtől hozom az igazságosságban és a nyitottságban, a praktikumban és a spiritualitásban való otthonosságomat.

Hitvallás

A kritikai pszichológia megközelítését vallom magaménak. A "minden fejben dől el" fals illúziója helyett elsősorban attól leszünk jobban,  ha a szenvedést okozó külső körülményeink változnak.

Humanista szemlélet és feminista etika keretezi a munkámat.  Hiszem. hogy a hatalmi viszonyok kiegyensúlyozása és a visszaélésmentes támogató kapcsolatok kialakítása teremt számunkra olyan körülményeket, melyekben lehetőség nyílik az egyéni fejlődésre, a kiteljesedésre és a növekedésre. 

Alapvető fontosságúnak tartom a közösség erejét. 

A tabuk és az egyén számára hátraltatónak bizonyuló társadalmi normák és előítéletek megkérdőjelezése fontos részét képezi a munkámnak. 

marvany-diszkavics-carrara-feher-12-16-mm-big.jpg

"Szabadok vagyunk a döntéseinkben. Arról, hogy mit gondolunk, hogy érzünk és mit teszünk."

bottom of page