top of page

Mivel a COVID hullámok jönnek-mennek, bevett gyakorlattá vált, hogy online tartsuk meg az üléseket. Skype, Jitsi, Zoom, FaceTime, Messenger felületeken, videó-, vagy hanghívás keretében találkozunk.

Az ONLINE TANÁCSADÁS fül alatt arra is van lehetőséged, hogy kérdezz, tanácsot, állásfoglalást kérj. A kérdéseket és az arra adott válaszokat csak abban az esetben teszem közzé, ha írásos hozzájárulást kapok rá.

Itt tájékozódhatsz arról, milyen élethelyzetekkel találkoztam már a munkám során. Ha a sajátodat nem találod, kérdezz. Előfordul, hogy egy jelenségre különböző terminológiát használunk. A mentális betegségekkel való megbélyegzést kifejezetten feleslegesnek tartom, így szándékosan nem is használom ezt a nyelvezetet. 

Münchausen báró képes volt arra, hogy a vízből saját hajánál fogva ügyesen kiráncigálja magát, és ezt sokszor szeretjük szimbolikusan értelmezni: az elmúlt évtizedek kultúrája, nevelési szándékai azt erősítették bennünk, hogy inkább a rációra, mint az érzelmekre hagyatkozzunk, hogy erős ember nem sír és nem érzelgősködik, hogy a gondjaink megoldásában csak magunkra számíthatunk. Münchausen tette azonban a fizika törvényeibe ütközik, okosabb tehát, ha némi szkepszist viszünk a szimbolikus értelmezésébe is.

Együttműködésben, közösen alakítjuk ki, milyen módszer lesz leginkább segítségedre. Ebben a kérdésben sok a spontaneitás, az adott pillanat és az adott probléma szülte megoldások. Ezért csak arról tudok számot adni, milyen eszközök vannak a repertoáromban, ám hogy ezek hogyan, mikor, milyen kombinációban kerülnek elő, együtt döntjük majd el.

SZÜLŐ KONZULTÁCIÓ

A gyereknevelést hagyományosan áthatja a fekete pedagógia szemlélete. Ebből következően a gyerekek sokszor elégedetlenek és ezt viselkedésükkel is demonstrálják. Szülőként, vagy pedagógusként kevés a megfelelő eszközünk, módszerünk, a szemléletünk pedig elnyomóvá, a családi együttműködést akadályozóvá válik, amennyiben a megöröklött nevelési elvekre hagyatkozunk. 

Ahhoz, hogy jó kapcsolatunk legyen a gyerekeinkkel, változtatnunk kell a szemléletünkön és új módszereket kell tanulnunk.

PÁRKAPCSOLATI TANÁCSADÁS

Nemtől. életkortól és szexuális orientációtól függetlenül foglalkozom párkapcsolati tanácsadással:

  • párkapcsolati krízisekkel,

  • a szexualitásban felmerülő gondokkal,

  • párkapcsolaton belüli kommunikációval,

  • párkapcsolaton belüli egyenlőtlenségek felszámolásával.

If you are a foreigner living in Budapest and you speak a fluent English or Russian, do not allow language barriers preventing you from getting the help that you may need. 

Although I'm not a native speaker, my English and Russian are stable enough to understand you profoundly.

bottom of page